ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου

 

Καταστατικό Κ.Ο.Ε.Π

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1ον
Μέσα Άρθρο 2ον
Πόροι Άρθρο 3ον
Συγκρότηση Άρθρο 4ον
Τρόπος Εγγραφής Νέων Μελών Άρθρο 5ον
Διαγραφή Ομοσπονδίας / Μέλους Άρθρο 6ον
Διοίκηση Άρθρο 7ον
Γενική Συνέλευση Άρθρο 8ον
Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 9ον
Καθήκοντα Προέδρου Άρθρο 10ον
Καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου Άρθρο 11ον
Καθήκοντα Αντιπροέδρου Άρθρο 12ον
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Άρθρο 13ον
Καθήκοντα Αναπληρωτή Γραμματέα Άρθρο 14ον
Καθήκοντα Ταμία Άρθρο 15ον
Καθήκοντα Αναπληρωτή Ταμία Άρθρο 16ον
Καθήκοντα Οργανωτικού Άρθρο 17ον
Καθήκοντα Αναπληρωτή Οργανωτικού Άρθρο 18ον
Έμμισθο Προσωπικό Άρθρο 19ον
Τεχνικές Επιτροπές Άρθρο 20ον
Δικαστική Επιτροπή Άρθρο 21ον
Περι Ποινών Άρθρο 22ον
Εποπτεία Άρθρο 23ον
Επίτιμα Μέλη Άρθρο 24ον
Σφραγίδα Άρθρο 25ον
Τροποποίηση Καταστατικού / Διάλυση ΚΟΕΠ Άρθρο 26ον
  Άρθρο 27ον
  Άρθρο 28ον

 

Κανονισμοί Ποδοσφαίρου Κ.Ο.Ε.Π.

Γενικά Άρθρο 1ον
Άρθρο 2ον
Άρθρο 3ον
Ποδοσφαιριστές Άρθρο 4ον
Άρθρο 5ον
Άρθρο 6ον
Άρθρο 7ον
Διαιτησία Αγώνων Άρθρο 8ον
Γήπεδα Άρθρο 9ον
Άρθρο 10ον
Άρθρο 11ον
Φύλλο Αγώνα Άρθρο 12ον
Καθήκοντα Ομάδων / Τέλεση Αγώνων Άρθρο 13ον
Βαθμολογία Ομάδων Άρθρο 14ον
Διακοπές Αγώνων Άρθρο 15ον
Ενστάσεις Άρθρο 16ον
Περι Πειθαρχικής Εξουσίας Άρθρο 17ον
Επαναληφθέν Αγώνας Άρθρο 18ον
Πρωταθλήματα Άρθρο 19ον
Κανονισμοί Κυπέλλου Άρθρο 20ον
Άρθρο 21ον
Παγκύπρια Πρωταθλήματα Άρθρο 22ον
Άρθρο 23ον
Προσταστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών καιέλεγχος Φαρμακοδιένερσης (Ντόπινγκ)

Άρθρο 24ον

 

 

Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Λάρνακας

 

Καταστατικό Ο.Ε.Π. Λάρνακας

Ίδρυση Άρθρο 1ον
Σκοποί και Επιδιώξεις Άρθρο 2ον
Μέλη / Είσοδος / Αποβολή / Αποχώρηση Άρθρο 3ον
Πόροι Άρθρο 4ον
Αντιπροσώπευση Άρθρο 5ον
Σώματα Άρθρο 6ον
Γενική Συνέλευση Άρθρο 7ον
Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων / ΔιεξαγωγήΣυνεδριάσεων / Αποφάσεις Άρθρο 8ον
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις Άρθρο 9ον
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Άρθρο 10ον
Διοίκηση Άρθρο 11ον
Ειδικά Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 12ον
Εξελεκτική Επιτροπή Άρθρο 13ον
Δικαστική Επιτροπή Άρθρο 14ον
Περι Ποινών Άρθρο 15ον
Γενικές Διατάξεις Άρθρο 16ον
Άλλα Άρθρο 17ον

 

Κανονισμοί Ποδοσφαίρου Ο.Ε.Π. Λάρνακας

Γενικοί Κανονισμοί Ομοσπονδίας Άρθρο 1ον
Άρθρο 2ον
Άρθρο 3ον
Άρθρο 4ον
Άρθρο 5ον
Πρωταθλήματα Άρθρο 6ον
Άρθρο 7ον
Άρθρο 8ον
Γήπεδα Αγώνων Άρθρο 9ον
Άρθρο 10ον
Άρθρο 11ον
Άρθρο 12ον
Έπαθλα Άρθρο 13ον
Άρθρο 14ον

 

Διαβάστε όλο το καταστατικό σε μορφή pdf πατώντας εδώ.