ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα και αναπληρεί τούτον κωλυόμενο.

Πίσω