ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

 

Σε αγώνες που τελούνται σε γήπεδο εφοδιασμένο με κιγκλιδώματα η παραμονή μέσα στο γήπεδο επιτρέπεται μόνο:

α) Σε γιατρούς
β) Στον έφορο κάθε ομάδας
γ) Σ΄ ένα μαλάκτη κάθε ομάδας
δ) Στον προπονητή και
ε) Στους αναπληρωματικούς

Πίσω