ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

 

α) Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις, προς Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου με τον Πρόεδρο αυτής, του Προέδρου κωλυομένου με τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.

β)Από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν κάποτε να καθορίζονται στον Πρόεδρο οι λεπτομέρειες για ορισμένη αντιπροσώπευση, αν όμως αυτό δεν αποδέχεται την απόφαση, ορίζεται άλλο μέλος αυτού για την ειδική αυτή αντιπροσώπευση.
Πίσω