ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες μπορούν να τελούνται Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη, είτε μέρα είτε νύκτα, εφόσον υπάρχουν γήπεδα που φωτίζονται κατάλληλα. Οι ώρες έναρξης των αγώνων ορίζονται για μεν τους αγώνες των Επαρχιακών Πρωταθλημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής Ομοσπονδίας για δε τους αγώνες των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ορισθεί αγώνας και σε άλλες μέρες ύστερα από απόφαση του Τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος λόγω αναβολής ή διακοπής ή τελεσίδικης απόφασης για ακύρωση, θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Ομοσπονδίας σε άλλη ημερομηνία χωρίς να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ένσταση.

Πίσω