ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΜΑΔΩΝ / ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

 1. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλει:
 2. α. Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα 15 λεπτά πριν από την ορισθείσα     ώρα έναρξης τούτου, ανεξάρτητα του αν επικρατεί δυσμενής καιρική     κατάσταση.

  β. Να είναι εφοδιασμένη με φαρμακευτικό υλικό προς χρήση των ποδοσφαιριστών ποδοσφαιριστών της και

  γ. Να έχει στην διάθεση του διαιτητή, από την στιγμή της έναρξης μέχρι και το τέλος του αγώνα μια μπάλα κανονική και σε καλή κατάσταση. Για την καταλληλότητα της  μπάλας που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει μόνο ο διαιτητής.

 3. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ομάδα να αγωνισθεί σε δύο αγώνες    πριν από την παρέλευση 48 ωρών από την ορισθείσα ώρα έναρξης του πρώτου αγώνα.
 4. Πριν από την έναρξη του αγώνα οι ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας οφείλουν να παρουσιάζουν τα από την ΚΟΕΠ, εκδοθέντα δελτία ταυτότητας τους και τα δελτία υγείας τα οποία θα ελέγχονται από τον διαιτητή και τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας.  Το όνομα, επώνυμο και ο αριθμός μητρώου κάθε ποδοσφαιριστή καταχωρούνται στο φύλλο αγώνος, το οποίο οι αρχηγοί των δύο ομάδων υπογράφουν.
 5.  Ποδοσφαιριστής που δεν παρουσιάζει δελτίο ταυτότητας θεωρείται ότι συμμετέχει στον αγώνα αντικανονικά, εκτός αν πριν την έναρξη του αγώνα μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα η ταυτότητα του και η ιδιότητα του ως μέλους της Ομοσπονδίας  Τούτο θα αναφέρεται στο φύλλο αγώνα.
 6. Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση ως προς την ταυτότητα ποδοσφαιριστή ή την κανονική συμμετοχή του, ο διαιτητής οφείλει, αφού αναγράψει το ονοματεπώνυμο του, να λάβει από τον ίδιο ενυπόγραφη βεβαίωση που θα αναγράφεται στην πίσω σελίδα του φύλλου αγώνα, περί του ονοματεπωνύμου του, του έτους γέννησης, της ακριβής διεύθυνσης και της πολιτικής του ταυτότητας.
 7. Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα αντικατάσταση μέχρι εννέα ποδοσφαιριστών από κάθε μια από τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες.  Απαγορεύεται ρητά η επανασυμμετοχή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, οποιουδήποτε από τους αντικατασταθέντες ποδοσφαιριστές.
 8. Πριν από τον αγώνα ο διαιτητής οφείλει να λαμβάνει γνώση των ονομάτων εννέα αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και θα έχουν όλοι δικαίωμα συμμετοχής.
 9. Ποδοσφαιριστής που δεν παρουσιάζει Δελτίο Υγείας δεν επιτρέπεται να αγωνισθεί.
 10. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που αποβάλλεται από τον διαιτητή.
 11. Η παρούσα διάταξη ισχύει για όλα τα Πρωταθλήματα συμπεριλαμβανομένου και του Πρωταθλήματος Κυπέλλου.
Πίσω