ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

 

     ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ

 

Ποινές που μπορούν να επιβληθούν από την Δικαστική Επιτροπή κατόπιν κλήσεως σε απολογία είναι:

Α΄  ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΩΝ

  1. Έγγραφος επίπληξη.
  2. Έγγραφος επίπληξη μετ΄ ανακοινώσεως προς όλες τις  Ομοσπονδίες μέλη.
  3. Πρόστιμο που δεν υπερβαίνει την ετήσια εισφορά εκάστης Ομοσπονδίας.
  4. Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αγώνα της ΚΟΕΠ μόνο μέχρι δύο έτη.
  5. Οριστική διαγραφή από την δύναμη της ΚΟΕΠ.

Β΄ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ

  1. Έγγραφος επίπληξη.
  2. Προσωρινή αποβολή μέχρι δύο ετών από κάθε αγώνα των Τοπικών Ομοσπονδιών και της ΚΟΕΠ.
  3. Αποκλεισμός από κάθε αγώνα δια παντός και διαγραφή εκ του Μητρώου της ΚΟΕΠ.

Γ΄ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

  1. Έγγραφη επίπληξη
  2. Διαγραφή εκ του Μητρώου της ΚΟΕΠ

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΕΠ δύναται σε εφέσεις να αυξήσει την ποινή της Δικαστικής Επιτροπής της Τοπικής Ομοσπονδίας.

Πίσω