ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

 

ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ

 

Ποινές που μπορούν να επιβληθούν παρά της Δικαστικής Επιτροπής κατόπιν κλήσεως σε απολογία είναι:

Α΄  ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Έγγραφος επίπληξη.
 2. Έγγραφος επίπληξη μετ΄ ανακοινώσεως προς όλες τις Ομοσπονδίες
 3. Πρόστιμο μέχρι και την τριπλάσια εισφορά έκαστης ομάδας.
 4. Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αγώνα της Ομοσπονδίας μόνο μέχρι δύο ετών.
 5. Οριστική διαγραφή από της δυνάμη της Ομοσπονδίας.

Β΄ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ

 1. Έγγραφος επίπληξη.
 2. Προσωρινή αποβολή μέχρι δύο ετών από τα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας.
 3. Αποκλεισμός από κάθε αγώνα δια παντός και διαγραφή εκ του Μητρώου της Ομοσπονδίας.
 4. Ποινές μέχρι και €200.

Γ΄ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 1. Έγγραφη επίπληξη
 2. Διαγραφή εκ του Μητρώου της Ομοσπονδίας.
 3. Ποινές μέχρι και €200.

 

Πίσω