ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

 

Αναπληρεί τον Οργανωτικό σε περίπτωση απουσίας του.

Πίσω