ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

 

Κάθε χρόνο μετά το πέρας των Πρωταθλημάτων η Ομοσπονδία απονέμει έπαθλα και μετάλλια στους νικητές ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος και ο τόπος της απονομής των επάθλων ή και μεταλλίων καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πίσω