ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Η Ένωση των Επαρχιακών Ομοσπονδιών Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου (ΚΟΕΠ), ιδρύεται το έτος 1979, έχει έδρα την Λευκωσία και ως κύριους σκοπούς:

α)  Την εν γένει καλλιέργεια και κοινωνική διάδοση του φιλάθλου      πνεύματος, ειδικότερα δε την εξάπλωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.

β)  Την ηθική και πνευματική εξύψωση των αθλητών, την ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και φιλίας μεταξύ αυτών.

γ)  Την οργάνωση και εποπτεία του Κυπριακού Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου και την εκπροσώπηση τούτου.

δ)  Την οργάνωση και τέλεση πρωταθλημάτων ή άλλων αγώνων ως προνοείται στο παρόν καταστατικό και τους οικείους Κανονισμούς.

Πίσω