ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

 

ΠΟΡΟΙ

 

Πόροι της ΚΟΕΠ είναι:

α) Η ετήσια συνδρομή των Επαρχιακών Ομοσπονδιών μελών οριζομένη κατ΄ έτος από την Γενική Συνέλευση.

β) Επιχορηγήσεις.

γ) Οι εισπράξεις των αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων της ΚΟΕΠ.

δ) Άλλη προσφορές ή δωρεές.

ε) Άλλοι νόμιμοι πόροι που δύναται να βρεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πίσω