ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

  1. Το Πρωτάθλημα διεξάγεται στην ανάγκη, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ομοσπονδίας πάνω σε βάση Α΄ και Β΄ και Γ΄ κατηγορίας ή πάνω σε βάση ομίλων μεταξύ των ομάδων ανάλογα με τις μέχρι τώρα συνήθειες. Στην περίπτωση των ομίλων το πρωτάθλημα για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας και των υποβαθμιζομένων ομάδων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ομοσπονδίας.
  2. Ο αριθμός των ομάδων κάθε κατηγορίας επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν λόγω αποχώρησης οποιασδήποτε ομάδας ή από άλλο λόγο δημιουργηθεί κενό ή άλλο πρόβλημα στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος τότε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ομοσπονδίας μπορεί να επιτρέψει την εισδοχή άλλων ομάδων σε κάθε κατηγορία ή να επιλύσει το πρόβλημα ανάλογα με τις ανάγκες των πρωταθλημάτων που οργανώνονται από αυτό.
  3. Ανεξάρτητα από τη βάση πάνω στην οποία διεξάγεται το πρωτάθλημα, θα ισχύει πάντοτε ο θεσμός της διαβάθμισης των τελευταίων 2-4 ομάδων ανάλογα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων με βάση κατηγορίες, οι δύο – τέσσερις τελευταίες ομάδες της Α΄ Κατηγορίας υποβιβάζονται στην Β΄ Κατηγορία, τις θέσεις δε αυτών καταλαμβάνουν οι δύο – τέσσερις πρώτες ομάδες της Β΄ κατηγορίας.  Αυτά ισχύουν προκειμένου για την Β΄ και Γ΄ κατηγορία. Οι δε τελευταίες ομάδες της Β΄ ή της Γ΄ κατηγορίας, ένα υπάρχει, εξέρχονται από την Ομοσπονδία με δικαίωμα να επανέλθουν με βάση τα πιο πάνω. Ομάδα που διαβαθμίζεται από την τελευταία κατηγορία κάθε Ομοσπονδίας αλλά δίδει όλους τους αγώνες κανονικά δεν χρειάζεται αίτηση για να επανέλθει στη Ομοσπονδία, αλλά συνεχίζει να είναι κανονικό μέλος της.
  4. Η διάρκεια των αγώνων των Πρωταθλημάτων είναι ενενήντα (90) λεπτά της ώρας (δύο ημίχρονα από 45΄ το καθένα).
  5. Οι συναντήσεις θα είναι μονές ή διπλές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ομοσπονδίας, το οποίο θα αποφασίζει επίσης για κάθε πρόβλημα που πιθανόν να προκύπτει.
  6. Η σειρά των αγώνων και τα πρώτα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορίζονται με κλήρωση και το Οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, αποστέλλει αμέσως τις κληρώσεις των πρωταθλημάτων και θα προβαίνει ταυτόχρονο σε ανακοίνωση τύπου αν τούτο είναι δυνατό.
Πίσω