ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

 

 1. Η έναρξη των αγώνων Κυπέλλου θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ομοσπονδίας. Στο πρωτάθλημα Κυπέλλου παίρνουν μέρος όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα κατά την τρέχουσα περίοδο.
 2. Το πρωτάθλημα Κυπέλλου οργανώνεται κάθε χρόνο απ΄ ευθείας από κάθε Ομοσπονδία και διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και με βάση σχετική προκήρυξη που εκδίδεται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να κληρώσει μια ή και περισσότερες συναντήσεις έτσι που να  φθάσουν στους ημιτελικούς μόνο τέσσερις ομάδες και τούτο για ομαλότερη διεξαγωγή του πρωταθλήματος Κυπέλλου.
 4. Η διάρκεια όλων ανεξαίρετα των αγώνων Κυπέλλου ποδοσφαίρου ορίζεται σε 90 λεπτά από δύο ημιχρόνια των 45 λεπτών το καθένα. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του αγώνα κατά την λήξη των 90 λεπτών είναι ισόπαλο, δίδεται παράταση 30 λεπτών που κατανέμεται σε δύο ημιχρόνια των 15 λεπτών το καθένα. Κατά την αρχή της παράτασης θα γίνεται εκλογή τερμάτων. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος και μετά την παράταση, ο νικητής αναδεικνύεται όπως πιο κάτω:

  (i) Κάθε μια από τις ομάδες που διαγωνίζονται εκτελεί σε βάρος της αντίπαλης πέντε (5) επανορθωτικά κτυπήματα (πέναλτι) στο ίδιο τέρμα το οποίο επιλέγεται ύστερα από κλήρωση που ενεργείται από τον διαιτητή. Νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα επιτύχει μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων από αυτά τα επανορθωτικά λακτίσματα.

  (ii) Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την εκτέλεση των πέντε επανορθωτικών λακτισμάτων, ο αριθμός των επιτευχθέντων τερμάτων από κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα τυγχάνει να είναι ίδιος, ή σε περίπτωση κατά την οποία καμιά ομάδα δεν πέτυχε τέρμα, η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων, θα συνεχισθεί με ένα επιπρόσθετο λάκτισμα από κάθε ομάδα μέχρις ότου κάθε ομάδα εκτελέσει τον ίδιο αριθμό λακτισμάτων και μια από αυτές πετύχει ένα τέρμα περισσότερο  από την άλλη.

  (iii) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η έναρξη εκτέλεσης των επανορθωτικών λακτισμάτων θα γίνεται «εναλλάξ» και ύστερα από κλήρωση, και κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να εκτελέσει δεύτερο επανορθωτικό λάκτισμα μέχρις ότου όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του, περιλαμβανομένου και του τερματοφύλακα έχουν ήδη εκτελέσει από ένα λάκτισμα.

  (iv) Μόνο οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, μετά το τέλος του αγώνα και είχαν πάρει μέρος σε τούτο κατά τη δοθείσα ημίωρη παράταση θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη εκτέλεση των επανορθωτικών λακτισμάτων.

  (v) Όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός εκείνου που θα εκτελέσει επανορθωτικό λάκτισμα, οφείλουν να παραμένουν στο κέντρο του γηπέδου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισμάτων.

  (vi) Προς τον σκοπό διασφάλισης της ακριβής εφαρμογής του κανονισμού τούτου, ένας από τους επόπτες Γραμμών  θα βοηθά τον διαιτητή καταγράφοντας τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών που θα εκτελέσουν τα επανορθωτικά λακτίσματα.

  (vii) Ο δεύτερος από τους επόπτες θα εποπτεύει τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο κέντρο του γηπέδου.

Πίσω