ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

 

  1. Εάν κάποιος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε ομάδα μέλους της Ομοσπονδίας, αγωνισθεί σε ομάδα ή αναπληρωματική αυτής της ΚΟΠ οποιασδήποτε κατηγορίας σε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος δεν δικαιούται ν΄ αγωνισθεί με την ομάδα του μέχρι την λήξη της περιόδου.

    Τέτοια παράβαση επιφέρει μηδενισμό της ομάδας στον αγώνα στον οποίο έλαβε μέρος ο ποδοσφαιριστής και για τον οποίον υποβλήθηκε ένσταση. Δεν δικαιούνται επίσης ν΄ αγωνίζονται αποβλημένοι ποδοσφαιριστές της ΚΟΠ έστω και εάν δεν κοινοποιηθεί η τιμωρία τους προς αυτήν.

  2. Ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην ΚΟΠ δικαιούνται ν΄ αγωνίζονται στο Ερασιτεχνικό από την αρχή της επόμενης περιόδου από εκείνη που αγωνίστηκαν στην ΚΟΠ.
  3. Κάθε ομάδα θα δικαιούται να εγγράψει στην δύναμη τις 30 ποδοσφαιριστές.
  4. Ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα αγωνίζονται στο Αγροτικό πρωτάθλημα και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας καθώς επίσης και ο αριθμός των ξένων ποδοσφαιριστών θα ορίζονται κάθε χρόνο από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της κάθε τοπικής Ομοσπονδίας. Νοείται ότι, κάθε Τοπική Ομοσπονδία θα κοινοποιεί την απόφαση  της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.

    Διευκρινίζεται ότι οι τιμητικές συναντήσεις της ΚΟΠ δεν θεωρούνταιεπίσημοι αγώνες πρωταθλήματος, ενώ η συνάντηση με την  πρωταθλήτρια και Κυπελλούχου (Ασπίδα) θεωρείται επίσημος αγώνας.
  5. Επίσης, ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα FUTSAL (ΣΑΛΑ) θα δικαιούνται να αγωνίζονται και στο Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.

 

Πίσω