ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η διάδοση, του αθλητισμού και γενικά της φυσικής αγωγής και η ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος ειδικότερα δε η εξάπλωση και η εξύψωση του ποδοσφαίρου στην πόλη και επαρχία και η συνεργασία και ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας.

Την ανάπτυξη των ανωτέρω σκοπών η Ομοσπονδία επιδιώκει με την κατ΄ έτος οργάνωση και τέλεση των Επαρχιακών Πρωταθλημάτων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και με την τακτική επαφή και συνεργασία των μελών της.

 

Πίσω