ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

 

Κανένας αγώνας δεν αναβάλλεται αν δεν δοθεί έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας. Ομάδα η οποία επιθυμεί να αναβάλει αγώνα πρέπει να ανακοινώσει τούτο προς το Διοικητικό Συμβούλιο 7 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Τότε μόνο το αίτημα της αναβολής θα εφαρμόζεται, αν το Διοικητικό Συμβούλιο ειδοποιήσει γραπτώς τις επηρεαζόμενες ομάδες.

Σε περίπτωση απρόοπτου ή εξαιρετικού γεγονότος ή άλλου γεγονότος δημοσίου ενδιαφέροντος, το οποίο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθιστά την αναβολή αναπόφευκτη ή επιβεβλημένη για λόγους γενικότερης φύσεως ή αίτηση αναβολής εγκρίνεται.

Πίσω