ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

 

Προπονητές ομάδων των μελών παρεκτρεπόμενοι μέσα ή έξω από το γήπεδο προς, ή κατά ή μετά από οποιοδήποτε αγώνα, θα υπόκεινται σε κυρώσεις κατά την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής. Το μέλος στο οποίο ανήκει ο ως άνω προπονητής θα υπόκειται επίσης σε κυρώσεις εάν αυτός δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής στην υπόθεση του.

Πίσω