ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΕΠ

 

(α) Το Καταστατικό της ΚΟΕΠ δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την έγγραφη αίτηση του 1/3 των αντιπροσώπων των δικαιουμένων ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αποφασίζεται δε δια πλειοψηφίας των 4/5 των παρόντων αντιπροσώπων σε Ειδική Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη εκτάκτως προς τούτο και απαρτιζόμενη εκ των 4/5 τουλάχιστον των αντιπροσώπων των δικαιούμενων ψήφου. Δια της ιδίας απαρτίας και πλειοψηφίας εγκρίνεται πάσα πρόταση οιασδήποτε τοπικής Ομοσπονδίας δια τροποποίηση του Καταστατικού της.

(β) Η διάλυση της ΚΟΕΠ δύναται ν΄ αποφασισθεί σε Γενική Συνέλευση ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενη και απαρτιζόμενη εκ των 4/5 τουλάχιστον των δικαιούμενων ψήφου αντιπροσώπων δια πλειοψηφίας των 4/5 απόντων των μελών αποφασιζόμενα συγχρόνως και περί της διαθέσεως της υπαρχούσης περιουσίας.

Κάθε ένας αντιπρόσωπος που θα βρίσκεται παρόν στις Καταστατικές Συνελεύσεις δικαιούται ένα μονάχα πληρεξούσιο το οποίο θα γίνεται αποδεκτό εφόσον αυτός που δίδει το πληρεξούσιο α) ασθενεί (πιστοποιητικό γιατρού), β) απουσιάζει στο εξωτερικό και γ) βρίσκεται σε υπηρεσία στον στρατό. Σημειώνεται πως τα πληρεξούσια θα γίνονται αποδεκτά μονάχα για σκοπούς απαρτίας και όχι για ψηφοφορία.

Πίσω