ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

 

  1. Ελεύθερη μεταγραφή επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση της ομάδας στην οποία ανήκει ο αιτητής. Ο ποδοσφαιριστής που μεταγράφεται μπορεί να αγωνίζεται με την νέα του ομάδα κατά την επόμενη περίοδο από εκείνη κατά την οποία αγωνιζόταν με την παλιά του ομάδα.
  2. Ημέτερος ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα να αγωνισθεί σε άλλη ομάδα εκτός εάν έχει την γραπτή συγκατάθεση του Γενικού αντιπροσώπου που εκπροσωπεί την ομάδα του στην Γενική Συνέλευση.
  3. Στην περίπτωση κατά την οποία ημέτερος ποδοσφαιριστής είναι εγγεγραμμένος και αγωνίζεται σε άλλη ομάδα από τον οργανισμό που ανήκει δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα όπου αγωνίζεται εκτός και αν πάρει γραπτή συγκατάθεση από τον Γενικό αντιπρόσωπο που εκπροσωπεί την ομάδα του στην Γενική Συνέλευση.  Σε αντίθετη περίπτωση ο ποδοσφαιριστής σαν ημέτερος θα αγωνίζεται στον οργανισμό που ανήκει με την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.    
  4. Ομάδες, μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να δώσουν ελευθέρα μεταγραφή σε ποδοσφαιριστή τους στις ακόλουθες 3 περιπτώσεις:

    Α) Όταν ο ποδοσφαιριστής αλλάξει εργασία και η ομάδα στην οποία ανήκει δεν δικαιούται να τον διατηρήσει ως ημέτερο.

    Β) Όταν ο ποδοσφαιριστής δεν είναι δηλωμένος στον κατάλογο ποδοσφαιριστών που υποβάλλει έκαστη ομάδα στην ΚΟΕΠ για την εκάστοτε τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο.

    Γ) Όταν ζητήσει ελευθέρα μεταγραφή οποιοσδήποτε ξένος ποδοσφαιριστής.

Πίσω