ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

 

ΙΔΡΥΣΗ

 

Ιδρύεται κατά την 10ην ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1978, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υπό την επωνυμία Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Λάρνακας.

 

Πίσω