ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

 

Αγώνες μεταξύ ομάδων των Μελών της Ομοσπονδίας, πλην των αγώνων Πρωταθλημάτων, επιτρέπονται εφόσον δεν επηρεάζονται αγώνες Πρωταθλημάτων.

Αγώνες μεταξύ ομάδων των μελών της Ομοσπονδίας και ομάδων ξένων επιτρέπονται κατόπιν έγκρισης της Ομοσπονδίας. Επίσης οι διάφορες εκδηλώσεις των ομάδων επιτρέπονται κατόπιν συνεννόησης με την Ομοσπονδίας.

Πίσω