ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Αναπληρεί τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.

Πίσω