ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

 

ΜΕΣΑ

 

Για την επίτευξη των σκοπών της η Κ.Ο.Ε.Π. επιδιώκει:

α) Την καθ΄ έκαστον έτος οργάνωση και τέλεση πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, μεταξύ των πρωταθλητριών, κυπελλούχων και Δευτεραθλητριών των επαρχιακών Ομοσπονδιών Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, των μικτών αγώνων πόλεων  και/ή άλλων αγώνων.

β) Την ηθική και όπου είναι δυνατόν υλική ενίσχυση των μελών της.

γ) Την έκδοση επισήμου περιοδικού δελτίου.

δ) Την συνεργασία μετά των ανωτάτων αθλητικών αρχών και μετά άλλων
συναφών οργανώσεων.

ε) Την χρήση οποιουδήποτε άλλου νομίμου μέσου.

Πίσω