ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

 

Γηπεδούχες ομάδες με την έννοια των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών είναι οι ομάδες εκείνες οι οποίες κατά την κλήρωση πρωταθλημάτων εξάγονται ως γηπεδούχες. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει έγκαιρα κατάλογο γηπέδων στα οποία θα διεξάγονται οι αγώνες οποιονδήποτε πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας. Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει αγώνες και σε άλλα γήπεδα.

Πίσω