ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Για τη διεξαγωγή των αγώνων των διαφόρων Πρωταθλημάτων θα ισχύουν, εφόσον δεν αντικρούονται από τους Κανονισμούς της ΚΟΕΠ, ή από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Φ.Ι.Φ.Α.) κοινοποιούμενοι κανονισμοί παιγνιδιού, οι οποίοι εγκρίνονται κάθε φορά από το Διεθνές Συμβούλιο για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, οι αποφάσεις του εν λόγω Διεθνούς Συμβουλίου, καθώς και οι κατά καιρούς ισχύουσες ερμηνείες που δόθηκαν από την επιτροπή Διαιτητών της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Φ.Ι.Φ.Α.) Οι εν λόγω κανονισμοί παιγνιδιού, αποφάσεις και ερμηνείες θα θεωρούνται ότι αποτελούν παράρτημα των παρόντων κανονισμών.

Πίσω