ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

 

Τη σύνθεση της μικτής ομάδας της Επαρχίας θα καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο θα συμμορφώνεται προς την υπεύθυνη γνώμη ειδικού εκλέκτορα και προπονητή τους οποίους θα διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας και προσκαλούνται από αυτή να συμμετάσχουν σε αγώνες που διοργανώνονται από την ίδια, είναι υπόχρεοι να πειθαρχήσουν.

Για την οργάνωση τέτοιων αγώνων, μόνη αρμόδια είναι η Ομοσπονδία. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, εφόσον αυτοί καλούνται προς συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους ίδιους και για τα μέλη στα οποία ανήκουν.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης συμμετοχής του ποδοσφαιριστή, παρά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, επιβάλλεται σ΄ αυτόν αποκλεισμός από οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος, για δύο αγωνιστικές ημερομηνίες από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση επανάληψης του ιδίου αδικήματος θα επιβάλλεται αποκλεισμός από τρεις αγωνιστικές ημερομηνίες και άνω.

Πίσω