ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

 

Ο Οργανωτικός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων της ΚΟΕΠ και για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, συνεργάζεται δε πάνω σ΄ αυτά τα θέματα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Πίσω