ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

(α) Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα σχήματος κυκλικού που φέρει την εικόνα ποδοσφαιριστή, της Κύπρου, και της κυκλικής αναγραφής του ονόματος ``Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Λευκωσίας. Κάθε εξερχόμενο έγγραφο σφραγίζεται με αυτή την σφραγίδα.

Πίσω