ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

 

Για τη δυνατότητα τέλεσης ή συνέχισης κάποιου αγώνα από άποψη καταλληλότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος είναι ο διαιτητής ο οποίος κρίνει με βάση τους Διεθνής Κανονισμούς, ενώ οι διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένες όπως συμμορφώνονται σε κάθε απόφαση αυτού, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

Πίσω