ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει κάθε χρόνο ποια πρωταθλήματα θα διεξάγονται κατά την επικείμενη αθλητική περίοδο, αφού λαμβάνει υπ΄ όψιν τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

Η οργάνωση και διεξαγωγή των ως άνω Πρωταθλημάτων ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Οι ομάδες μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέχρι την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καταβάλλοντας το ποσό των 100€.
Πίσω