ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

 

Η ποδοσφαίριση ως αθλητικό παιγνίδι αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σώματος με την τήρηση ορισμένων Τεχνικών όρων διεξαγωγής αυτής, και ασκείται υπό των μελών που ανήκουν στην Ομοσπονδία με βάση πρόγραμμα που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Ομοσπονδία και βασίζεται πάνω στους υπάρχοντες Κανονισμούς.

Πίσω