ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

 

Κάθε χρόνο μετά το πέρας των Πρωταθλημάτων, θα απονέμονται από την Ομοσπονδία έπαθλα Ήθους, με βάση κριτήρια που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έναρξη της περιόδου.

Πίσω