ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Η Ομοσπονδία έχει ιδίαν σφραγίδα σχήματος κυκλικού φέρουσα κυκλικώς  το όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» έσωθεν δε το έτος ιδρύσεως 1979.

Πίσω