ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

 

Κάθε αίτηση, καταγγελία ή παράπονο εκ μέρους μέλους της Ομοσπονδίας προς οποιαδήποτε ξένη ποδοσφαιρική ή αθλητική Αρχή πρέπει να αποστέλλεται πάντοτε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε παράβαση θα συνεπάγεται κυρώσεις κατά την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής.

Πίσω