ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

  1. Στους αγώνες των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων παίρνουν μέρος οι πρωταθλήτριες, δευτεραθλήτριες και Κυπελλούχες ομάδες κάθε Επαρχιακής Ομοσπονδίας. Οι δικαιούντες να πάρουν μέρος ποδοσφαιριστές είναι μόνο εκείνοι που δικαιούντο να πάρουν μέρος μέχρι και τον τελευταίο αγώνα των επαρχιακών πρωταθλημάτων.  Νοείται ότι δικαιούντες να αγωνιστούν στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα είναι όσοι δικαοιούντο να αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ καθεστώς της κάθε τοπικής Ομοσπονδίας.  Παράβαση της πιο πάνω διάταξης συνεπάγεται τον μηδενισμό της παραβάτιδας ομάδας και κατακύρωση του αγώνα με 2-0 υπέρ της άλλης. Σε περίπτωση που αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος μιας Επαρχιακής Ομοσπονδίας η ίδια ομάδα, τότε στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπελλούχων παίρνει μέρος η δεύτερη ομάδα του τελικού Κυπέλλου της Επαρχιακής ομοσπονδίας.
  2. Τα Παγκύπρια πρωταθλήματα της ΚΟΕΠ αρχίζουν μέσα στο πρώτο 15ημερο του Απριλίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ μπορεί να παρατείνει ή να αλλάξει τον χρόνο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση διεξαγωγής των πρωταθλημάτων μετά την 1η Σεπτεμβρίου δικαιούνται να αγωνίζονται και ποδοσφαιριστές που θα εγγραφούν πριν την έναρξη των τοπικών πρωταθλημάτων.
  3. Αντίγραφα των καταλόγων ποδοσφαιριστών όλων των ομάδων μελών των Τοπικών Ομοσπονδιών πρέπει να αποστέλλονται στην ΚΟΕΠ προ της ενάρξεως των Τοπικών Πρωταθλημάτων. Αντίγραφα των τελικών (συμπληρωμένων) καταλόγων ποδοσφαιριστών των ομάδων που συμμετέχουν στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα της ΚΟΕΠ να αποστέλλονται δύο (2) τουλάχιστον μέρες προ της ενάρξεως των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων.
  4. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται μέσα σε κλειστούς αγωνιστικούς χώρους που εγκρίνονται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ. Είναι στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αν θα επιβληθεί τιμή εισόδου.
  5. Οι διαιτητές των αγώνων πρέπει να είναι από απόψεως καταγωγής και διαμονής, ανεξάρτητοι των ομάδων που συμμετέχουν στον αγώνα που διαιτητεύουν. Πάντοτε όμως θα είναι από τον κατάλογο των διαιτητών της ΚΟΕΠ και θα ορίζονται από την ΚΟΕΠ.
  6. Η προετοιμασία των γηπέδων και γενικά των αγώνων είναι ευθύνη της ΚΟΕΠ. Η δε οικονομική επιβάρυνση όλων των αγώνων καταβάλλεται εξ΄ ημισείων από τις δύο ομάδες. Η ομάδα που κληρώνεται ως γηπεδούχος θα υποχρεούται να παρουσιάσει προ της ενάρξεως του αγώνα το φύλλο αγώνος.
  7. Οτιδήποτε αφορά την διεξαγωγή των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων και δεν καλύπτεται ή αναιρείται από τους κανονισμούς θα καλύπτεται από τους Γενικούς Κανονισμούς των Καταστατικών των Επαρχιακών Ομοσπονδιών.
  8. Οι αγώνες για την ανάδειξη πρωταθλήτριας,  Κυπελλούχου και Δευτεραθλήτριας των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων καθώς και οι αγώνες των μικτών πόλεων θα είναι "Knock Out" Όλοι οι αγώνες θα είναι μονοί και θα διεξάγονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που διεξάγονται οι αγώνες Κυπέλλου των Τοπικών Ομοσπονδιών. Θα ορίζονται σε γήπεδα ουδέτερα με χορτοτάπητα των οποίων ο ορισμός θα είναι στην απόλυτο δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβούλιου της ΚΟΕΠ, εκτός εάν οι δύο ομάδες συναποφασίσουν διαφορετικά και κοινοποιήσουν την απόφαση τους γραπτώς στην ΚΟΕΠ τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.
  9. Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε προβλήματος ή θέματος, που δεν προβλέπεται από τους παρόντες κανονισμούς ή τους Γενικούς Κανονισμούς, των Καταστατικών των Επαρχιακών Ομοσπονδιών, τούτου επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΠ.
  10. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο των Επαρχιακών Ομοσπονδιών να αναστέλλει τα πρωταθλήματα ή το Κύπελλο.
Πίσω