ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 

Ιδρυτικά μέλη της ΚΟΕΠ τυγχάνουν οι νυν υπάρχουσες  Επαρχιακές  Ομοσπονδίες  Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου ήτοι:

1. Ο.Ε.Π. Λευκωσίας

2. Ο.Ε..Π. Λεμεσού

3. Ο.Ε.Π. Λάρνακας

4. Ο.Ε.Π. Πάφου

Πίσω