ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ

 

Βοηθά και αναπληρεί τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας του.

Πίσω